Święci kościoła katolickiego

Święci kościoła katolickiego

Od początków wiary chrześcijańskiej kościół mianował błogosławionych oraz świętych, którzy wyróżnili się podczas swojego życia i były z nim powiązane różnorakie cuda, czy też oddali je za swoją wiarę. Święci i błogosławieni mianowani są przez stolicę apostolską w celu dawania przykładu pozostałym wiernym jak na ziemi idzie dążyć do świętości i złączyć się z Bogiem. Obecnie lista świętych jest bardzo długa, sam Jan Paweł II ogłaszał ponad kilkuset z nich. My sami mamy możliwość modlitwy poprzez ich wstawiennictwo do Boga, dzięki czemu modlitwa powinna być bardziej skuteczna. Większość świętych jest patronem danego dnia, organizacji, grupy ludzi, pracowników i tym podobnych, między innymi św. Florian to patron strażaków, a święta Barbara jest patronką górników, św. Cecylia natomiast będzie patronką orkiestr.